Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

O škole…

Základní škola Nová Bystřice vyučuje podle dokumentů
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  Škola pro život, 4.9.2017, 7.verze         


Stejně jako mnohé ostatní základní školy, přešli jsme 1. ledna 2003 do právní subjektivity a od té doby Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici představuje oproti minulosti širší školský komplex, který zahrnuje základní školu se školní družinou, školní jídelnu ZŠ a mateřskou školu se školní jídelnou - výdejnou.

 

Zaměstnanci Základní školy Nová Bystřice a všech jejích zařízení - od 1.9.2018

Pedagogičtí pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Marika Hauserová
zást. ředitele pro ZŠ Mgr. Josefa Rykrová
třída I.A Mgr. Lenka Marušáková
třída I.B Mgr. Naděžda Vaňásková
třída II. Mgr. Martina Píchová
třída III.A PaedDr. Kateřina Švecová
třída III.B Mgr. Eva Tesařová
třída IV.A Mgr. Leona Diwaldová
třída IV.B Mgr. Dana Mrázová
třída V.A Mgr. Petra Bendová
třída V.B Mgr. Jana Dvořáková
třída VI.A Mgr. Dagmar Makovičková
třída VI.B Mgr. Václav Zajíc
třída VII.A Mgr. Jitka Zíková
třída VII.B Mgr. Aneta Přílepková
třída VIII.A Mgr. Světlana Červená
třída VIII.B Mgr. Václava Chalupová
třída IX.A Mgr. Michal Tesař
třída IX.B Mgr. Vendula Kořínková

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jan Loula
Mgr. Milan Koperdák
Mgr. Eva Krátká
Mgr. Kateřina Doupníková

 

 

Vychovatelky školní družiny

vedoucí vychovatelka Ivana Benešová
vychovatelka Miroslava Evjáková
vychovatelka Tereza Šenkýřová
asistentka pedagoga  Bc. Nina Roubíková
asistentka pedagoga Bc. Blanka Kněžínková-Krillová
asistentka pedagoga Alice Kadlecová 

Provozní zaměstnanci ZŠ

školník Karel Komárek
účetní Jana Fabrigerová
mzdová účetní + admin. Barbora Šilhanová
uklízečka Jana Mendlová
uklízečka Anna Elšíková
uklízečka Marcela Budošová
 

Zaměstnanci školní jídelny a jídelny - výdejny

vedoucí jídelny Lucie Szücsová
vedoucí kuchařka Hana Molová
kuchařka Olga Kandlová
kuchařka Hana Sklenková
kuchařka Michaela Benová
kuchařka Marcela Křinecká
kuchařka Jana Suchá
pomocná kuchařka Marcela Švábirtová
pomocná kuchařka Hana Zboroňová
 

Mateřská škola - učitelky

Zástupkyně ředitele ZŠ
pro mateřskou školu
Renata Koperdáková
učitelka Renata Vránková
učitelka Věra Vrecková
učitelka Miloslava Nácarová
učitelka Jolana Lekešová
učitelka Dana Křešničková
učitelka Věra Králíčková
učitelka Hedvika Černá
asistentka pedagoga Jana Řežábková
chůva Eva Příhodová
 

Mateřská škola - provozní zaměstnanci

údržbář a topič ZŠ Luděk Frűhauf
uklízečka Alena Grausamová
uklízečka Pavla Škopková