Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

O škole…

Základní škola Nová Bystřice vyučuje podle dokumentů
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  Škola pro život, 4.9.2017, 7.verze         


Stejně jako mnohé ostatní základní školy, přešli jsme 1. ledna 2003 do právní subjektivity a od té doby Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici představuje oproti minulosti širší školský komplex, který zahrnuje základní školu se školní družinou, školní jídelnu ZŠ a mateřskou školu se školní jídelnou - výdejnou.

 

Zaměstnanci Základní školy Nová Bystřice a všech jejích zařízení - od 1.9.2017

Pedagogičtí pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Marika Hauserová
zást. ředitele pro ZŠ Mgr. Josefa Rykrová
třída I. Mgr. Martina Píchová
třída II.A PaedDr. Kateřina Švecová
třída II.B Mgr. Eva Tesařová
třída III.A Mgr. Lenka Marušáková
třída III.B Mgr. Naděžda Vaňásková
třída IV.A Mgr. Petra Bendová
třída IV.B Mgr. Jana Dvořáková
třída V.A Mgr. Leona Diwaldová
třída V.B Mgr. Dana Mrázová
třída VI.A Mgr. Jitka Zíková
třída VI.B Mgr. Aneta Přílepková
třída VII.A Mgr. Světlana Kostková
třída VII.B Mgr. Václava Chalupová
třída VIII.A Mgr. Michal Tesař
třída VIII.B Mgr. Vendula Kořínková
třída IX.A Mgr. Milan Koperdák
třída IX.B Mgr. Václav Zajíc

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jan Loula
Mgr. Eva Krátká
Bc. Petr Kněžínek

 

 

Vychovatelky školní družiny

vedoucí vychovatelka Ivana Benešová
vychovatelka Miroslava Evjáková
asistentka pedagoga  Lenka Hánová 

Provozní zaměstnanci ZŠ

školník Karel Komárek
účetní Jana Fabrigerová
mzdová účetní + admin. Barbora Šilhanová
uklízečka Jana Mendlová
uklízečka Anna Elšíková
uklízečka Marcela Budošová
 

Zaměstnanci školní jídelny a jídelny - výdejny

vedoucí jídelny Lucie Szücsová
vedoucí kuchařka Hana Molová
kuchařka Olga Kandlová
kuchařka Hana Sklenková
kuchařka Jaroslava Lemková
kuchařka Marcela Křinecká
kuchařka Jana Suchá
pomocná kuchařka Marcela Švábirtová
pomocná kuchařka Hana Zboroňová
 

Mateřská škola - učitelky

Zástupkyně ředitele ZŠ
pro mateřskou školu
Renata Koperdáková
učitelka Renata Vránková
učitelka Věra Vrecková
učitelka Miloslava Nácarová
učitelka Jolana Lekešová
učitelka Dana Křešničková
učitelka Věra Králíčková
chůva Eva Příhodová
 

Mateřská škola - provozní zaměstnanci

údržbář a topič ZŠ Luděk Frűhauf
uklízečka Alena Grausamová
uklízečka Pavla Škopková